Ollares


Antes de facer o noso percorrido hai moito traballo previo de investigación e de análise, tanto do sitio, coma da xente. Traballo con varias perspectivas, sempre ao gusto do visitante. Podendo adaptarme a distintos perfís.

DISTINTOS ENFOQUES

Cultural
Aportar unha visión de como as persoas ocupan o territorio: dos costumes, crenzas e tradicións.
Arquitectónico
Damos a coñecer as construcións máis importantes e a súa evolución ao longo da Historia.
Históricas
Conto a Historia de unha forma interdisciplinar, non só como unha sucesión de feitos, se non, como unha historia viva na que o pobo é importante.